Nieinwazyjna, bezpieczna terapia
Nieinwazyjna, bezpieczna terapia

Miejscowa Terapia Tlenem (TWO2) jest łatwa w użyciu i ma zastosowanie w leczeniu doraźnym, przewlekłym oraz samodzielnym w warunkach domowych

Znacząca redukcja bólu

Szybka redukcja bólu spowodowanego raną o ponad 75% w ciągu 3-4 tygodni
od rozpoczęcia leczenia

Oszczędność kosztów

Realne skrócenie czasu gojenia się ran
i zmniejszenie ryzyka powikłań prowadzi do znacznych oszczędności kosztów leczenia

80% Wskaźnik gojenia rany

Bezprecedensowe wskaźniki gojenia się
ran różnego stopnia

Stymuluje angiogenezę i produkcję
kolagenu

Znacząco zwiększa lokalne czynniki wzrostu stymulujące angiogenezę, kiełkowanie kapilar
i produkcję kolagenu

Kontrola zakażeń

Skutecznie eliminuje patogeny rany, w tym: Staphylococcus Aureus, Streptococcus, Pseudomonas Aeruginosa i MRSA

Skutecznie eliminuje patogeny rany, w tym: Staphylococcus Aureus, Streptococcus, Pseudomonas Aeruginosa i MRSA

Shadow
Slider

Advanced Homecare Company jest przedstawicielem firmy AOTi w Polsce.
Oferujemy rozwiązania techniczne do Miejscowej Terapii Tlenem (TWO2) ran przewlekłych.

'