Przewlekła rana to niegojąca się rana, która nie goi się w uporządkowanym zestawie etapów i w przewidywalnej ilości czasu, jaką mają ostre rany. Rany, które nie goją się w ciągu jednego do trzech miesięcy, są uważane za przewlekłe. Warto wówczas skorzystać z rozwiązań do Miejscowej Terapii Tlenem (TWO2) ran przewlekłych.

(TWO2) Miejscowa Terapia Tlenem jest sprawdzonym, bezpiecznym, i nieinwazyjnym sposobem leczenia, wykorzystującym cykliczny przepływ tlenu pod ciśnieniem do leczenia żylnych, cukrzycowych i odleżynowych owrzodzeń.

Udowodniono, ze dzięki zastosowanej przez AOTI unikatowej terapii (TWO2) dopływ tlenu do uszkodzonej tkanki stymuluje syntezę kolagenu, aktywacje fibroblastów, angiogenezę i znacząco poprawia aktywność leukocytów, co prowadzi do SZYBSZEGO ZAGOJENIA RANY!

Miejscowa Terapia Tlenem (TWO2) jest szczególnie skuteczna jako leczenie uzupełniające prowadzące do całkowitego wygojenia przewlekłych ran.

Systemy do TWO2 – Miejscowej Terapii Tlenem są dostępne w opcji wielokrotnego lub jednorazowego użytku, spełniając w ten sposób indywidualne potrzeby dotyczące opieki nad pacjentem i finansowania kosztów zabiegów. System działa poprzez zmienne ciśnienie tlenu zastosowane bezpośrednio na miejsce rany w zamkniętym i wilgotnym środowisku. Zapewnia to większy gradient dyfuzji tkankowej i zwiększone natlenienie tkanki. Cykliczny charakter ciśnienia powoduje również sekwencyjny efekt kompresji, który pomaga zmniejszyć obrzęki obwodowe i stymuluje perfuzje w miejscu rany.

80% Wskaźnik gojenia rany
Bezprecedensowe wskaźniki gojenia się ran różnego stopnia 2, 3 i 4.
Stymuluje angiogenezę i produkcje kolagenu
Znacząco zwiększa lokalne czynniki wzrostu stymulujące angiogenezę, kiełkowanie kapilar i produkcje kolagenu.
Znacząca redukcja bólu
Szybka redukcja bólu spowodowanego rana o ponad 75% w ciągu 3-4 tygodni od rozpoczęcia leczenia.
Kontrola zakazeń
Skutecznie eliminuje patogeny rany, w tym: Staphylococcus Aureus, Streptococcus, Pseudomonas Aeruginosa i MRSA.
Oszczędność kosztów
Zdolność do skrócenia czasu gojenia się ran i zmniejszenia powikłań może prowadzić do znacznych oszczędności kosztów leczenia.
Nieinwazyjna, bezpieczna terapia
Miejscowa terapia tlenowa jest łatwa w użyciu i ma zastosowanie w leczeniu doraźnym, przewlekłym i samodzielnym w warunkach domowych.
PRZECIWWSKAZANIA:
Nie stosować w ostrej zakrzepicy żylnej lub zakrzepicy żył głębokich.


A chronic wound is a non-healing wound that does not heal in an orderly set of stages and in a predictable amount of time as acute wounds do. Acute wounds progress through the normal stages of wound healing and show definite signs of healing within four weeks, while chronic wounds do not progress normally through the stages of healing (often getting ‘stalled’ in one phase, most commonly the inflammatory stage) and do not show evidence of healing within four weeks. Wounds that do not heal within one to three month are then considered chronic.

acute healing wound

The prevalence rate for chronic non-healing wounds is estimated to be over 2% of the general population. A conservative estimate of the staggering cost of caring for these wounds exceeds $55 billion per year. To put this in perspective, this is ten times more than the annual budget of the World Health Organization.

An ulcer is defined as a breakdown in the skin that may extend to involve the subcutaneous tissue, the level of muscle or, even to the level of bone. Chronic ulcers can have different underlying causative factors but commonly exhibit the following pathogenesis; the elementary etiological factors (blue), the resulting morphological correlates (green) and the consequent pathophysiology (red). The reciprocal interference of the pathophysiological factors is shown. These changes perpetuate inflammation in chronic wound pathogenesis:
medscape flow chart e1461025900789

diabetic ulcers 1Diabetic Ulcers
Diabetes-related ulcers are chronic complications of this disease and can even result in amputations. Around 25% of diabetics will develop a foot ulcer in their lifetime, resulting in 4 million diabetic foot ulcer cases in the USA annually. Diabetic ulcers commonly occur on the toes, midfoot or heel.

Diabetic ulcers form due to a combination of the following factors: lack of feeling in the foot, poor circulation, foot deformities, irritation, trauma, and/or duration of the diabetes. These ulcers are usually seen over pressure points, such as heels, tips of toes, or anywhere the bones may protrude and rub against bed sheets, socks, or shoes. The peripheral arterial diseases and peripheral neuropathy that can occur with diabetes, wherein the small blood vessels in different parts of the body become narrower and reduce blood circulation to those areas, causing healing problems. This lack of circulation results in a reduced supply of oxygen.

 

healthy feet

Diabetic wounds may present with the following signs and symptoms:

 • Chronic pain or complete lack of pain if neuropathy is present
 • Signs of inflammation, such as swelling, redness, heat, pain, and loss of function
 • Signs of infection, such as pus drainage, discharge, bad odor, and dead tissue
 • Signs of nerve damage, such as new numbness and dullness
 • Signs of progressively worsening infection, which can be limb- and even life threatening, including fever and/or chills

diabetes mellitus

Venous Ulcers
Venous ulcers are sores that penetrate deep into the skin and develop after veins in the legs have been damaged. Accounting for approximately 70% of all leg ulcers, venous ulcers affect 1% of the world’s population and are the most common cause of lower extremity leg ulcers.

Venous ulcers are caused by incompetent valves in the veins of the lower leg, especially in the perforators. These incompetent valves cause blood to be squeezed out into the superficial veins, when the calf muscles are contracted, instead of upwards towards the heart. Dilation of superficial veins occurs (varicosities) and the subsequent raised venous pressure results in edema, venous eczema and ulceration. Valves may also become damaged following the venous hypertension that occurs in pregnant women and there may be congenital absence of valves.

risk graph

Characteristics:

 • Located below the knee, most often on the inner part of the ankles
 • Relatively painless unless infected
 • Borders of ulcers may appear as though they have been “punched out”
 • Aching, swollen lower legs that may feel more comfortable when elevated
 • Surrounded by mottled brown or black straining and/or dry, itchy, and reddened skin

Signs & Symptoms:

 • Swelling and aching of the legs, often late in the day
 • Dependent edema in a limb
 • Varicose veins
 • Reddish-brown coloring
 • Purpura due to erythrocyte extravasation with subsequent deposition of hemosiderin
 • Eczematous changes or Venous Dermatitis (with redness, scaling, and pruritus)

Pressure Ulcers
Impacting over 3 million adults in the US every year, pressure ulcer treatment and prevention are amongst the greatest challenges facing healthcare facilities and caregivers today. Pressure ulcers, also called decubitus ulcers, arise due to too much pressure being applied to one area for a prolonged period of time. The resultant ischemia leads to tissue necrosis, which typically impacts anything closest to the bone first.

Staging Pressure Ulcers
Pressure ulcer severity is assessed utilizing the following staged scale system from the AHCPR Guidelines, with stage one being least and stage four being most severe:

Stage 1
Non-blanchable erythema of intact skin and the heralding lesion of skin ulceration. Discoloration of the skin, warmth, edema, induration, or hardness may also be indicators in individuals with darker skin color.

Stage 2
Partial-thickness skin loss involving epidermis, dermis, or both. The ulcer is superficial and presents clinically as an abrasion, blister, or shallow crater.

Stage 3
Full-thickness skin loss involving damage to or necrosis of subcutaneous tissue that may extend down to, but not through, underlying fascia. The ulcer presents clinically as a deep crater with or without undermining of adjacent tissue.

Stage 4
Full-thickness skin loss with extensive destruction, tissue necrosis, or damage to muscle, bone, or supporting structures (e.g. tendon, join capsule). Undermining and sinus tracts may also be associated with stage four pressure ulcers.

stages

'