Rany ostre

Rany przewlekłe

Rany ostre to rany, które normalnie przechodząc przez poszczególne etapy gojenia,  powinny zagoić się w okresie 4 tygodni. Jeżeli rana z jakichś powodów nie przechodzi normalnie przez te etapy gojenia, można ją uznać za przewlekłą. Warto wówczas skorzystać z rozwiązań do Miejscowej Terapii Tlenem (TWO2) ran przewlekłych.

WIĘCEJ

Przewlekła rana to niegojąca się rana, która nie goi się w uporządkowanym zestawie etapów i w przewidywalnej ilości czasu, jaką mają ostre rany. Rany, które nie goją się w okresie od jednego do trzech miesięcy, są uważane za przewlekłe. Warto wówczas skorzystać z rozwiązań do Miejscowej Terapii Tlenem (TWO2) ran przewlekłych.

WIĘCEJ

'